امتیازات و تسهیلات

 

  به­ منظور حمایت و تشویق استفاده از ظرفیت پژوهشگران مستقل، امتیازات و تسهیلات زیر به آن ‌ها اعطا می ‌شود.

الف- پژوهشگری مستقل به ­عنوان یک شغل حرفه ‌ای توسط تمامی دستگاه‌ های تصریح­ شده در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری پذیرفته می‌ شود.

ب- همه دستگاه ‌های اجرایی، شرکت‌ ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در راستای رفع نیازمندی ‌ها و مسائل تحقیقاتی خود، مجازند از ظرفیت پژوهشگران مستقل در انجام پژوهش‌ استفاده کنند.

ج- پژوهشگران مستقل سطح 3 در صورت نیاز و مطابق با ضوابط داخلی دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالی به شرط دارا بودن مدرک دکتری تخصصی می‌ توانند به ­عنوان مشاور پایان ‌نامه ‌های کارشناسی ‌ارشد انتخاب شوند.

د- پژوهشگران مستقل سطح 2 در صورت نیاز و مطابق با ضوابط داخلی دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالی می ‌توانند به ­عنوان مشاور و استاد راهنمای پایان ‌نامه‌ های کارشناسی ‌ارشد و مشاور رساله ‌های دکتری انتخاب شوند.

هـ- پژوهشگران مستقل سطح 1 در صورت نیاز و مطابق با ضوابط داخلی دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالی می ‌توانند به ­عنوان مشاور و یا استاد راهنمای پایان ‌نامه ‌های کارشناسی ‌ارشد و رساله ‌های دکتری انتخاب شوند.

* سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی ضمن پذیرش پژوهشگری مستقل به ­عنوان یک شغل حرفه‌ ای، موظف ­اند ظرف مدت 3 ماه از تصویب این آیین ‌نامه و با مشارکت دبیرخانه شورای عالی عتف و دستگاه ­های مرتبط، بخشنامه ‌ها و دستورالعمل ‌های مربوط به نحوه محاسبه و پرداخت بیمه و مالیات پژوهشگران مستقل را بر اساس ضوابط قانونی کشور، تدوین و ابلاغ کنند.