ارکان هیئت مرکزی بررسی صلاحیت

 

 هیئت مرکزی بررسی صلاحیت: این هیئت در ستاد با ترکیب زیر تشکیل می ‌شود.

 

الف- دبیر کل شورای عالی عتف (رئیس هیئت مرکزی بررسی صلاحیت)

ب- سه نفر از رؤسای دانشگاه‌ ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

ج- یک نفر از رؤسای دانشگاه ‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

د- یک نفر از رؤسای واحدهای دانشگاهی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی به انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

هـ- یک نفر از رؤسای حوزه‌ های علمیه به انتخاب رئیس مرکز مدیریت حوزه ‌های علمیه

و- چهار نفر از پژوهشگران برتر کشور

·       اعضای حقیقی به­ مدت 4 سال با پیشنهاد دبیر شورای راهبری و حکم رئیس شورای راهبری منصوب می ‌شوند.

·        جلسات هیئت مرکزی بررسی صلاحیت با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌ یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

·        رئیس ستاد به­ عنوان دبیر هیئت مرکزی بررسی صلاحیت منصوب می­ شود و همه وظایف اجرایی هیئت مرکزی بررسی صلاحیت را برعهده دارد.

 

وظایف هیئت مرکزی بررسی صلاحیت:

 

الف- رسیدگی و بررسی پرونده ‌های دریافتی از کارگزاران اجرایی

ب- صدور و ابطال گواهی صلاحیت پژوهشگران مستقل

ج- انتخاب کارگزاران اجرایی با پیشنهاد ستاد

د- تصمیم ­گیری در خصوص رکود علمی پژوهشگران مستقل