ارکان شورای راهبری

 

شورای راهبری در سطح ملی در دبیرخانه شورای عالی عتف و با ترکیب زیر تشکیل می‌ شود:

 

الف- نائب رئیس شورای عالی عتف و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورای راهبری)

ب- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ج- دبیر کل شورای عالی عتف (دبیر شورای راهبری)

د- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

هـ- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش ­بنیان رئیس ­جمهور

و- وزیر جهاد کشاورزی

ز- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

ح- رئیس مرکز مدیریت حوزه ­های علمیه

ط- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ی- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

ک- یک نفر از رؤسای دانشگاه ‌ها و پژوهشگاه ‌های کشور با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و یک نفر با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حکم رئیس شورای راهبری

ل- یک نفر از پژوهشگران برتر کشور به پیشنهاد دبیر شورای راهبری و با حکم رئیس شورای راهبری

اعضای حقوقی در صورت عدم امکان حضور می­ توانند یکی از معاونان مرتبط را به ­عنوان نماینده ثابت و تام­ الاختیار برای حضور در جلسه معرفی کنند.

 

وظایف شورای راهبری:

 

الف- تصویب سیاست‌‌ ها، آیین ­نامه ­ها، دستورالعمل‌ ها و رویه‌ های اجرایی

ب- نظارت کلان بر حسن اجرای مصوبات شورای راهبری

ج- ارزیابی مستمر تحقق اهداف این آیین ‌نامه