ارکان کارگزاران اجرایی

 

کارگزاران اجرایی:

 

  دبیرخانه هیئت ممیزه دانشگاه ­های معین (دارای هیئت ممیزه مستقل) استان ‌ها هستند.

·        کارگزاران اجرایی صرفاً می ‌توانند درخواست متقاضیان بومی استان خود را بررسی کنند.

·        تعداد کارگزاران اجرایی در هر استان بسته به ظرفیت ‌های علمی و تعداد متقاضیان قابل افزایش است.

·        کارگزاران اجرایی برای بررسی درخواست ­های مقاضیان از ظرفیت کمیته ­های منتخب و کمیسیون­ های تخصصی موجود در دانشگاه استفاده و نتیجه را به هیئت مرکزی بررسی صلاحیت اعلام می­ کنند.

·        در خصوص پژوهشگران مستقل علوم حوزوی، از ظرفیت مرکز مدیریت حوزه ‌های علمیه به ­عنوان کارگزار اجرایی استفاده می‌ شود.

 

وظایف کارگزاران اجرایی:

 

الف- بررسی و امتیازدهی پرونده­های متقاضیان پژوهشگری مستقل در چهارچوب مصوبات شورای راهبری

ب- ارجاع پرونده متقاضیان واجد شرایط به هیئت مرکزی بررسی صلاحیت

ج- اعلام دلایل عدم احراز به متقاضیان از طریق سامانه

د- پیشنهاد به‌ روزرسانی آئین ‌نامه ‌ها و دستورالعمل‌ های مربوطه به ستاد

 

*کارگزاران اجرایی موظف ­اند درخواست ‌های پژوهشگران مستقل را ظرف حداکثر سه ماه بررسی و اعلام نظر کنند.